Tejpovanie, tejping, alebo kinezio-tejping je technika, pri ktorej sa aplikujú na povrch tela špeciálne samolepiace elastické pásky za účelom úľavy od bolesti, zlepšenie pohybovej činnosti, alebo zvýšenia športového výkonu. V našej prevádzke Vám ponákame aplikáciu tejpov, a to v rámci inej masáže ako doplnok, alebo aj samostatne.

Dajte tejpu šancu

Správne aplikovaný tejp Vám pomôže okamžite. Najlepšie je vyskúšať na vlastnej koži – doslova :). Za investíciu, ktorú do seba vložíte vo forme aplikácie tejpingu dostanete obyčajne až neočakávane veľkú hodnotu.

Tejping funguje na báze mechanickej, spôsobom nalepenia podporuje svaly, alebo šľachy, svojou elasticitou pri vlastnom pohybe klienta spôsobuje neustály pohyb kože a nadväzujúcich vrstiev v mieste aplikácie, čím zvyšuje prekrvenie oblasti a jej masírovanie. Navyše dochádza k fixácii svalov a kĺbov a prispievaniu k želanému smeru pohybu. Tejp možno aplikovať posilňujúco, alebo regeneračne, ozdravne. Štandardné tejpy neobsahujú liečivá ani iné chemikálie. Po aplikácii pásky je možné nechať si tejp nalepený aj 7 dní. Viac sa neodporúča z hygienických dôvodov.

V ojedinelých prípadoch môže dôjsť k precitlivelosti, ak vás aplikovaná páska svrbí, alebo máte alergickú reakciu, neodkladne ju z tela odstráňte a povrch tela dôkladne očistite. Reakcia nemusí byť rovnaká pri páskach rôznych výrobcov, dokonca ani rôznych páskach jedného výrobcu.