Aj zamestnanci si z času na čas za dobrú prácu zaslúžia motivujúci benefit.
Odmeňte ich za ich lojalitu.

Ponúkame masáže pre zamestnancov, dĺžka, typ a počet masáži je na dohode. Pre ponuku prosím kontaktujte 0948 963 969.